Pirkanmaan Vedenkäsittely

Materiaalit


Kaivosuodattimien esitteet

Arseeni

Arseeni voidaan suodattaa koko talouden vedestä tai pelkästään juomaveden osuudesta. Koko talouden suodatin (Ferrix Arsenik) ei vaadi käytön aikaista huoltoa. Massojen vaihtoväli riippuu veden kulutuksesta ja veden arseenipitoisuudesta. Suodatin vaatii viemäröinnin ja sähkön.

Yhden vesipisteen käänteisosmoosisuodattimeen vaihdetaan suodatinpatruunat kerran vuodessa ja käänteisosmoosikalvo noin kolmen vuoden välein. Suodatin asennetaan normaalisti keittiön allaskaappiin. Suodatin vaatii sähkön ja viemäröinnin.

Ammonium

Ammonium suodatetaan koko talouden vedestä monitoimisuodattimella. Suodatin vaatii viemäröinnin ja sähkön. Suodatin käyttää suodatusmassan virkistykseen suolaa.

Bakteerit

Bakteerien suodattamiseen käytetään UV-valoa. Suodatin vaatii sähkövirran. UV-suodatin asennetaan painesäiliön jälkeen.

Fluoridi

Fluoridi suodatetaan juomaveden osuudesta yhden vesipisteen käänteisosmoosisuodattimella.

Yhden vesipisteen käänteisosmoosisuodattimeen vaihdetaan suodatinpatruunat kerran vuodessa ja käänteisosmoosikalvo noin kolmen vuoden välein. Suodatin asennetaan normaalisti keittiön allaskaappiin. Suodatin vaatii sähkön ja viemäröinnin.

Humus

Humus suodatetaan pois koko talouden vedestä. Humussuodatin käyttää vastavirtahuuhtelussa suolaa. Suodatin vaatii viemäröinnin ja sähkön. 

Kalkki

Veden kokonaiskovuutta (kalkki) saadaan vähennettyä vedestä vedenpehmentimellä. Suodatin vaatii viemäröinnin ja sähkön. Vastavirtahuuhtelussa suodatin käyttää virkistykseen suolaa.  

Kloridi

Kloridi suodatetaan vedestä pois käänteisosmoosisuodattimella. Suosittelemme puhdistamaan kloridin pois kaikesta vedestä. Ota yhteyttä, kun haluat puhdistaa kloridin koko talouden vedestä.

pH

Veden alhaista pH-arvoa nostetaan neutralointisuodattimella. Mekaaninen vastavirtahuuhtelusuodatin (EcopH GF) vaatii viemäröinnin, mutta ei sähköä. Automaattinen vastavirtahuuhtelusuodatin (pH 42) vaatii viemäröinnin ja sähkön. Käytön aikana pH:n korotusmassaa lisätään keskimäärin muutaman kerran vuodessa. 

Radon

Omakotitaloihin, aktiivisessa käytössä oleviin vapaa-ajan asuntoihin, maatiloille ja korkean radonpitoisuuden (> 2000 Bq/l) kohteisiin suosittelemme radonin suodattamiseen Radonett:ia. Suodatin vaatii viemäröinnin ja kolmivaiheisen sähkövirran. Suodattimella on pienet käyttökulut.

Mökkikohteissa radon saadaan suodatettua koko talouden vedestä aktiivihiilisuodattimella (Carbon 60), kun radonpitoisuus on alle 2000 Bq/l. Suodattimen massan vaihtoväli on noin 1-3 vuotta. Vaihtoväli riippuu veden kulutuksesta ja radonpitoisuudesta.

Rauta ja mangaani

Rauta ja mangaani saadaan suodatettua pois koko talouden vedestä massasuodattimella. Mikäli vedessä on rikkivedystä johtuva hajuhaitta, rauta- ja mangaanisuodattimessa on sisäänrakennettu ilmastin, jolla hajuhaitta saadaan suodatettua vedestä pois. Suodatin vaatii sähköä ja viemäröinnin. Suodatin tekee vastavirtahuuhtelun vakioasetuksena automaattisesti neljän (4) päivän välein ja huuhtelussa suodatin käyttää pelkästään vettä. Rauta- ja mangaanisuodattimessa ei tarvita suolaa massan virkistykseen.

Rikkivety

Rikkivedyn (haisee mädältä kananmunalta) hajuhaitta saadaan vedestä pois ilmastamalla. Hapetinputkella suodatetaan koko talouden vesi. Hapetinputki asennetaan ennen painesäiliötä. Suodatin vaatii viemäröinnin. Ei vaadi käytön aikaista huoltoa. 

Uraani

Uraani suodatetaan koko talouden vedestä massasuodattimella, joka vaatii viemäröinnin ja sähkön. Suodatin käyttää vastavirtahuuhtelussa suolaa.

Tutkittua tietoa kaivoveden ominaisuuksista

Mangaani juomavedessä on vaaraksi terveydelle - tiedote THL

Juomaveden mangaani on yhteydessä lasten oppimis- ja käyttäytymishäiriöihin, hienomotooriseen kömpelyyteen ja alentuneeseen älykkyysosamäärään. Vaikutus lapsiin on samankaltainen kuin lyijyllä. Vaikutukset ilmenevät 1-12-vuotiailla lapsilla kun juomaveden mangaanipitoisuus ylittää 100 mikrogrammaa litrassa (μg/l).

Hinnasto

Kaivosuodattimien ja vesianalyysien hinnat 2023

Hinnastossa yleisimmät mallit. Kysy tarkempi tarjous oikeanlaisista suodattimista lähettämällä sähköpostilla vesianalyysin tulokset (enintään kaksi vuotta vanha), vesipisteiden ja käyttäjien lukumäärät. Kantovesisuodatinta lukuunottamatta kaikki valikoimassamme olevat suodattimet vaativat ympäri vuoden lämpimän asennustilan.

Lähetä tarjouspyyntö sähköpostilla: [email protected]